Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Katedra analytickej chémie

Vytvárame priaznivé podmienky pre kvalitné štúdium a špičkový výskum

Aktivity

Deň otvorených dverí

Dňa 1.2 sme privítali študentov stredných a základných škôl na Dni otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas celého dňa […]

Viac