Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

NÁŠ KOLEKTÍV


Na Katedre analytickej chémie pôsobia odborníci a pedagógovia z oblasti optických a separačných metód.

Okrem profesorov, docentov, vedeckých a odborných pracovníkov u nás pôsobia aj doktorandi, ktorých zaujala analytika natoľko, že sa rozhodli venovať sa výskumu hlbšie.

Profesori

Docenti

Samostatní vedeckí pracovníci

Vedeckí pracovníci

Odborní asistenti

Odborní zamestnanci

Doktorandi