Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

AKTIVITY


Chemická olympiáda a Klub chemikov pre žiakov základných a stredných škôl

Študentská vedecká konferencia pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa

Dlhodobo sa venujeme popularizačným aktivitám, organizujeme a podporujeme aktivity zamerané na prácu s talentovanými študentmi stredných a vysokých škôl:

 • Iniciujeme užšiu spoluprácu so strednými školami, v podobe konzultácii a prípravy prác vrámci stredoškolskej odbornej činnosti (ŠVOČ).
 • Spolupodieľame sa na príprave a organizácii krajských a celoštátnych kôl chemickej olympiády.
 • Pripravujeme popularizačné a odborné prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ a iných aktivít koordinovaných fakultou resp. univerzitou ako napr.:
  • Deň otvorených dverí;
  • Vyskúšaj si 1. deň vysokoškoláka;
  • Univerzita bez hraníc;
  • Noc výskumníkov.
 • Organizujeme študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) ako fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v sekcii Analytická chémia na PF UPJŠ v Košiciach.

Výber z našich aktivít


Deň otvorených dverí na PF UPJŠ

Prvý februárový týždeň sa tradične koná Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte. Cieľom je poskytnúť verejnosti podrobné informácie o podmienkach prijatia na štúdium na fakultu.

V rámci tohto podujatia sa otvárajú aj dvere na Ústav chemických vied a našu katedru. Pre návštevníkov sa snažíme pripraviť bohatý program naplnený prednáškami o štúdiu odboru CHÉMIA a možnostiach uplatnenia v praxi doplnený interaktívnymi ukážkami chemických pokusov priamo v laboratóriách.

Pozri si našu ponuku z virtuálneho DOD 2022. 


Zaostrené na Nobelové ceny

Aj chemici skladajú Lego – problematiku “Click Chemistry” priblížil vrámci popularizačných prednášok náš kolega RNDr. Rastislav Serbin, PhD.

Čo môže mať spoločné chémia so svetoznámou stavebnicou Lego? Okrem toho, že takmer celé lego pozostáva z polymérov, farbív a iných aditív, tak aj výroba týchto látok v mikrosvete molekúl môže pripomínať spájanie, “klikanie“ tejto stavebnice. Nobelovu cenu za chémiu získali tohto roku Carolyn R. Bertozzi, K. Barry Sharpless a Morten Meldal za výskum v oblasti vytvárania molekúl týmto spôsobom. Dvaja Američania a jeden Dán si ocenenie vyslúžili za „rozvoj click-chémie a bioortogonálnej chémie“, ktoré majú svoje využitie napríklad vo farmaceutickom priemysle, či pri výskume pre liečbu rakoviny. Sharpless, ktorý Nobelovu cenu získal už po druhý raz, a Meldal položili základy click-chémie, pri ktorej sa molekuly spájajú rýchlo a efektívne. Ich reakcia, ktorú predstavili nezávisle od seba, sa v súčasnosti široko používa napríklad pri vývoji liečiv, pri mapovaní DNA či pri vytváraní vhodných materiálov. Carolyn Bertozzi zase click-chémiu priviedla na novú úroveň, keď ju začala používať v žijúcich organizmoch. Jej bioortogonálne reakcie sa odohrávajú bez narušenia normálnej chémie bunky a v súčasnosti sa globálne používajú na skúmanie buniek a sledovanie biologických procesov. Pomocou bioortogonálnych reakcií výskumníci zlepšili zacielenie liekov proti rakovine, ktoré teraz testujú v klinických štúdiách.Deň otvorených dverí na UPJŠ

DOD na UPJŠ v Košiciach – prečo študovať chémiu a jej učiteľstvo? – info stánok bol z katedrovej dielne

Po dvoch ročníkoch virtuálnych dní otvorených dverí, ktoré umožnili záujemcom o štúdium spoznať Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej študentov, pedagógov a zamestnancov prostredníctvom kamery, sa vrátil Deň otvorených dverí z priestorov profesionálneho štúdia marketingovej spoločnosti Promiseo do priestorov univerzity.

Tohtoročný DOD, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2022 od 9. do 12.00 hod. prebiehal prvýkrát v hybridnom formáte. Tie najzaujímavejšie momenty programu boli odvysielané na sociálnych sieťach UPJŠ.

Ústav chemických vied v tomto roku prezentovali naše kolegyne z katedry RNDr. Jana Šandrejová, PhD. a Mgr. Sofia Kakalejčíková a Mgr. Sofia Hunčárová, ktoré základné informácie o možnostiach štúdia obohatili aj ukážkami experimentov. Okrem nich prišli porozprávať o štúdie a mimoškolských aktivitách aj naše študentky Kristína Terebešiová a Anastasia Repetská, ktoré priblížili aj svoje osobné skúsenosti z Erazmu pobytu v Taliansku a Poľsku.

Nestihli ste DOD, pozrite si záznam TU.