Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

KONTAKTUJTE NÁS …

Štruktúra katedry

  • Vedúci katedry: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
  • Zástupkyňa vedúceho katedry: doc. Ing. Viera Vojteková, PhD.
  • Sekretárka: Ing. Petronela Polanská

Adresa

Doktora Kostlivého, 040 01 Košice

Telefón a e-mail:

Kde nás nájdete