Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Rôzna biologická účinnosť enantiomérov racemických zmesí liečiv, pesticídov, chuťových a vonných látok je veľmi dobre známa. Táto skutočnosť je extrémne významná najmä pri výrobe a produkcii enantiomérne čistých liečiv vo farmaceutickom priemysle, pretože jeden z enantiomérov môže mať toxické účinky. Na separáciu enantiomérov rôznych bioaktívnych látok sa využívajú najmä chirálne chromatografické metódy.

Chirálnej separácií racemických zmesí metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie sa venujú aj vedecké práce publikované v Journal of Chromatography A, ktorých spoluatorkou je docentka Taťána Gondová.

Petrovaj, J., Kudličková, Z., Budovská, M., Salayová, A., Baláž, M., Lindner, W., Gondová, T., Liquid chromatographic chiral recognition of phytoalexins on immobilzed polysaccharides chiral stationary phases. Unusual temperature behavior, Journal of Chromatography A 1601 (2019) 178-188.

Kozlov, O., Kalíková, K., Gondová, T., Budovská, M., Salayová, A., Tesařová, E., Fast enantioseparation
of indole phytoalexins in additive free supercritical fluid chromatography
, Journal of Chromatography A 1596 (2019) 209-2016.