Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

„K získaniu práce mi pomohla práve skúsenosť, ktorú som dostala na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty v Košiciach. Štúdium mi pomohlo objaviť všestrannosť vedy v oblasti analytickej chémie a nájsť svoje obľúbené odvetvie. Každý nový projekt mi otvoril nové príležitosti a znalosti práce s prvotriednymi zariadeniami. Jeden z projektov, v ktorom som sa zúčastnila, bol zameraný na vývoj metód pre analýzu rastlín. A práve táto téma sa pre mňa stala natoľko atraktívnou, že som sa svoj ďalší vedecký výskum rozhodla zamerať na analýzu bio-účinných látok v rastlinných materiáloch na ČZU v Prahe.“

Absolventka doktorandského štúdia
Vedecký pracovník na Českej zemědělskej univerzity v Praze

„Svoje vedomosti z analytickej chémie teraz úročím vo svojom aktuálnom zamestnaní. A vďaka svojmu vzdelaniu a práci mám možnosť stretávať úžasných a inšpiratívnych ľudí a spoznávať nové miesta a pracoviská. Mala som napr. možnosť zoznámiť sa s prof. Dr. Benom L. Feringom, držiteľom Nobelovej ceny z r. 2016 za chémiu. Ale veľmi ma tiež teší, keď stretávam mladých šikovných vedcov-študentov. “

Svojej Alma mater som preto veľmi vďačná za dobrý štart do kariérneho života!“

Absolventka magisterského štúdia
Business specialist, SHIMADZU SLOVAKIA, org. zložka

„Po ukončení štúdia som pracovala najskôr v Chemku Strážske a toho času pracujem ako technológ neštandardných meraní v Slovenských elektrárňach, závod Vojany.
Štúdium na tejto katedre mi bolo kvalitnou prípravou pre zamestnanie a počas štúdia som stretla nielen skvelých spolužiakov, ale najmä profesionálny a ľudský prístup pedagógov, ktorí nám odovzdávali nielen poznatky, skúsenosti, ale formovali aj naše osobnosti.”

Absolventka magisterského štúdia
Technológ neštandardných meraní, Slovenských elektrárňach, závod Vojany