Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry. Jeho Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila v akademickom roku 2023/24 prémiu za najlepšiu prácu študentskej vedeckej konferencie aj našej študentke.

Mgr. Jana Jandová, školiteľ: RNDr. Rastislav Serbin, PhD.:
Skúmanie možností testovania originality a kvality vybraných destilátov s využitím GC-FID.

Srdečne blahoželáme a veríme, že úspech našej študentky inšpiruje ostatných ku vedeckému výskumu a jeho prezentácii!